دوره هفتم  
دوره ششم  
دوره پنجم  
دوره چهارم  
دوره سوم  
دوره دوم  
دوره اول  
--------------------------------------------------------------------------------
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم 
--------------------------------------------------------------------------------
استان آذربايجان شرقي
 
 
۴۵.۲۷  درصد مشاركت :  
 ۱۲۰۸۷۳۰  آراء ماخوذه :  
 ۲۶۷۰۰۶۲  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ولی اللهدینی 
 اهروهریس 
 
طاهرآقابرزگر تیكمه‌دانش 
 بستان‌آباد 
 
رسولصدیقی بنابی 
 بناب 
 
اكبراعلمی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
اسماعیلجبارزاده 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
سیدمحمدرضامیرتاج‌الدینی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
محمدحسینفرهنگی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
عشرتشایق 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
رضارحمانی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
امیرصنعتی مهربانی 
 سراب و مهربان 
 
كریمغیاثی مرادی 
 شبستر 
 
سیدمصطفیسیدهاشمی 
 مراغه وعجب شیر 
 
سلمانخدادادی 
 ملکان 
 
سیدبهلولحسینی 
 میانه 
 
سیدحسینهاشمی 
 میانه 
 
غفاراسماعیلی 
 هشترود، چاراويماق و سهندآباد 
 
گل‌محمدالیاسی 
 ورزقان و خاروانا 
 
ارسلانفتحی‌پور 
 کلبیر وبخش هوراند 
 
 
 
   استان آذربايجان غربي
 
 
۴۲.۳۵  درصد مشاركت :  
 ۸۰۸۸۹۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۹۱۰۱۹۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
عابدفتاحی 
 ارومیه 
 
محمدعباسپور 
 ارومیه 
 
جوادجهانگیرزاده 
 ارومیه 
 
انورحبیب‌زاده بوكانی 
 بوکان 
 
محمدكریمیان 
 پیرانشهروسردشت 
 
هاشمحجازی‌فر 
 خوی 
 
علی‌اكبرآقایی مغانجوقی 
 سلماس 
 
سلیمانجعفرزاده 
 ماکو،چالدران، پلدشت و شوط 
 
جعفرآئین پرست 
 مهاباد 
 
اسداللهتابع 
 میاندوآب، شاهین دژ وتکاب 
 
جهانبخشمحبی‌نیا 
 میاندوآب، شاهین دژ وتکاب 
 
رسولپورزمان 
 نقده،اشنویه 
 
 
 
   استان اردبيل
 
 
۵۵.۴۳  درصد مشاركت :  
 ۴۹۷۶۰۱  آراء ماخوذه :  
 ۸۹۷۶۷۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
نورالدینپیرمؤذن 
 اردیبل ، نمین ونیر 
 
حسننوعی‌اقدم 
 اردیبل ، نمین ونیر 
 
ولیآذروش 
 اردیبل ، نمین ونیر 
 
سلیمانفهیمی گیگلو 
 پارس آباد ،بیله سوار 
 
مهرانگیزمروتی 
 خلخال وکوثر 
 
ناصرنصیری 
 گرمي و دشت مغان 
 
ولیملكی 
 مشکین شهر 
 
 
 
   استان اصفهان
 
 
۴۱.۶۳  درصد مشاركت :  
 ۱۲۹۷۳۶۷  آراء ماخوذه :  
 ۳۱۱۶۶۶۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمصطفیطباطبائی‌نژاد 
 اردستان 
 
محمدحسیناستكی 
 اصفهان 
 
حسنكامران دستجردی 
 اصفهان 
 
محمدتقیرهبر 
 اصفهان 
 
نیرهاخوان‌بیطرف 
 اصفهان 
 
حمیدرضافولادگر 
 اصفهان 
 
سیدمحمودحسینی دولت‌آبادی 
 برخوارومیمه 
 
سیدمحمودابطحی 
 خمینی شهر 
 
علیافشاری 
 سمیرم 
 
عوضحیدرپور شهرضایی 
 شهرضاوسمیرم سفلی 
 
بهمنمحمدی 
 فریدون،فریدونشهر وچادگان 
 
حبیب‌اللهاسماعیل‌زاده 
 فلاورجان 
 
منصوریاوری 
 گلپایگان و خوانسار 
 
محسنكوهكن 
 لنجان 
 
سیدمحمدجعفرسادات موسوی 
 مبارکه 
 
حسینحسنی‌ بافرانی 
 نائین 
 
حمیدسعادت 
 نجف آباد ،تیران وکرون 
 
علیباغبانیان 
 نطنزو قمصر 
 
اصغرگرانمایه‌پور 
 کاشان،آران وبیدگل 
 
 
 
   استان ايلام
 
 
۷۳.۰۵  درصد مشاركت :  
 ۲۶۴۳۳۷  آراء ماخوذه :  
 ۳۶۱۸۸۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
فریدونهمتی 
 ایلام ،ایوان ،مهران ،شیروان و چرداول 
 
مرتضیكرمی 
 ایلام ،ایوان ،مهران ،شیروان و چرداول 
 
عادلآذر 
 دهلران ،دره شهروآبدانان 
 
 
 
   استان بوشهر
 
 
۶۱  درصد مشاركت :  
 ۳۴۰۵۳۴  آراء ماخوذه :  
 ۵۵۸۲۵۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
شكراللهعطارزاده 
 بوشهر،گناوه و دیلم 
 
سیدعبدالمجیدشجاع 
 دشتستان 
 
سیدمحمدمهدیپورفاطمی 
 دشتي و تنگستان 
 
قیصرصالحی 
 دیر،کنگان و جم 
 
 
 
   استان تهران
 
 
۳۶.۷۸  درصد مشاركت :  
 ۳۰۳۸۷۲۹  آراء ماخوذه :  
 ۸۲۶۱۰۶۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدقمی 
 پاکدشت 
 
سیدفضل‌اللهموسوی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
الیاسنادران 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدعلیریاض 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سعیدابوطالب 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
احمداحمدی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
عباسعلیاختری 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
لالهافتخاری 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
عمادافروغ 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
الهامامین‌زاده 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
احمدتوكلی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
غلامعلیحداد عادل 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
امیررضاخادم ازغدی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
محمدخوش‌چهره 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
حسیننجابت 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
فاطمهرهبر 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
فاطمهآلیا 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
علیرضازاكانی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
مهدیكوچك‌زاده 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
حسینمظفر 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
غلامرضامصباحی‌مقدم 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
داوددانش جعفری 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
منوچهرمتكی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
پرویزسروری 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
حمیدرضاكاتوزیان 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
نفیسهفیاض‌بخش 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
حسینفدایی آشیانی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
علیعباسپور تهرانی‌فرد 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدمحمدمهدیطباطبائی شیرازی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
حسینشیخ‌الاسلام 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیداحمدرسولی‌نژاد 
 دماوند وفیروزه کوه 
 
محمدشاهی‌عربلو 
 رباط کریم 
 
محمدحسیننژادفلاح 
 ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد 
 
ابوالفضلكلهر 
 شهریار 
 
رشیدجلالی‌جعفری 
 كرج و اشتهارد 
 
حسیننوش‌آبادی 
 ورامین 
 
فاطمهآجورلو 
 کرج 
 
 
 
   استان چهارمحال و بختياري
 
 
۷۵.۳۵  درصد مشاركت :  
 ۴۳۷۹۷۸  آراء ماخوذه :  
 ۵۸۱۲۴۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدقبادمرتضوی فارسانی 
 اردل ، فارسیان ،کیار و کوهرنگ 
 
غلامرضامیرزایی 
 بروجن 
 
مرتضیتمدن 
 شهرکرد 
 
زادعلیخلیل طهماسبی 
 لردگان 
 
 
 
   استان خراسان جنوبي
 
 
۵۷.۵۹  درصد مشاركت :  
 ۲۶۴۳۱۰۰  آراء ماخوذه :  
 ۴۵۸۹۵۴۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدعلیرضاعبادی 
 بیرجند 
 
موسیقربانی 
 قائنات 
 
سیدمحمدصادقنیرومند 
 نهبندان و سربيشه 
 
 
 
   استان خراسان رضوي
 
 
۵۷.۵۹  درصد مشاركت :  
 ۲۶۴۳۱۰۰  آراء ماخوذه :  
 ۴۵۸۹۵۴۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدخاص‌احمدی 
 تربت جام و تایباد 
 
محمدناصرتوسلی‌زاده 
 تربت حیدریه 
 
محمدرضاسجادیان 
 خواف و رشتخوار 
 
حسنرزمیان مقدم 
 درگز 
 
حسنسیدآبادی 
 سبزوار 
 
احمدبزرگیان 
 سبزوار 
 
محمددهقان 
 طرقبه و چناران 
 
محمدرضاامیرحسنخانی 
 فردوس وطبس 
 
سیدحسینحسینی 
 فريمان، سرخس، احمدآباد و رضويه 
 
عباسعلیرستمی ثانی 
 قوچان و فاروج 
 
سیدمحمودمدنی بجستانی 
 گناباد 
 
محمدرضافاكر 
 مشهد وکلات 
 
جوادآرین‌منش 
 مشهد وکلات 
 
علیسرافراز یزدی 
 مشهد وکلات 
 
عفتشریعتی كوهبنانی 
 مشهد وکلات 
 
تیمورعلیعسكری 
 مشهد وکلات 
 
حسنسبحانی‌نیا 
 نیشابور 
 
غلامحسینمظفری 
 نیشابور 
 
احمدبلوكیان 
 کاشمر،بردسکن وخلیل آباد 
 
 
 
   استان خراسان شمالي
 
 
۵۷.۵۹  درصد مشاركت :  
 ۲۶۴۳۱۰۰  آراء ماخوذه :  
 ۴۵۸۹۵۴۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدرضانوروززاده 
 اسفراین 
 
موسی‌الرضاثروتی 
 بجنورد ،جاجرم وسملقان و مانه 
 
اسماعیلگرامی‌مقدم 
 بجنورد ،جاجرم وسملقان و مانه 
 
حسینآفریده 
 شیروان 
 
 
 
   استان خوزستان
 
 
۵۵.۶۲  درصد مشاركت :  
 ۱۵۳۷۹۳۶  آراء ماخوذه :  
 ۲۷۶۵۱۱۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
جوادسعدون‌زاده 
 آبادان 
 
محمدسعیدانصاری 
 آبادان 
 
عبداللهكعبی 
 آبادان 
 
فریدونحسنوند 
 اندیمشک 
 
سیداحمدموسوی 
 اهواز 
 
ناصرسودانی 
 اهواز 
 
حمیدزنگنه 
 اهواز 
 
سیدهادیطباطبایی 
 ایذه وباغملک 
 
كمالدانشیار 
 بندر ماهشهر، اميديه و هنديجان 
 
ولی‌اللهشجاع‌پوریان 
 بهبهان 
 
مصطفیمطورزاده 
 خرمشهر 
 
سیداحمدآوایی 
 دزفول 
 
سیدنظاممولاهویزه 
 دشت آزادگان 
 
سیدناصرموسوی 
 رامهرمز و رامشير 
 
مجیدناصری‌نژاد 
 شادگان 
 
سیدجاسمساعدی 
 شوش 
 
محمدعلیشیخ 
 شوشتر 
 
امیدواررضایی میرقائد 
 مسجد سلیمان ،لالی و بخش هفتگل 
 
 
 
   استان زنجان
 
 
۵۹.۸۶  درصد مشاركت :  
 ۴۱۵۷۷۶  آراء ماخوذه :  
 ۶۹۴۵۲۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدمهدوی‌ابهری 
 ابهر و خرمدره 
 
محمدسلطانی 
 خدابنده 
 
سیدجلالحسینی 
 زنجان ،طارم علیا 
 
رفعتبیات 
 زنجان ،طارم علیا 
 
رضاعبداللهی 
 ماهنشان ،انگوران و ایجرود 
 
 
 
   استان سمنان
 
 
۵۶.۴  درصد مشاركت :  
 ۲۲۴۷۵۲  آراء ماخوذه :  
 ۳۹۸۴۹۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حسنسبحانی 
 دامغان 
 
هادیدوست‌محمدی 
 سمنان 
 
كاظمجلالی خمینی 
 شاهرود 
 
 
 
   استان سيستان و بلوچستان
 
 
۷۵.۳۸  درصد مشاركت :  
 ۸۵۸۸۱۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۱۳۹۲۳۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
عبدالغفورایران‌نژاد 
 چابهار، نیک شهر 
 
حمیدرضاپشنگ 
 خاش و بخشهای نصرت آباد ،میرجاوه و کورین 
 
سیدحسن‌آقاحسینی طباطبایی 
 زابل 
 
ابوالقاسممختاری 
 زابل 
 
حسینعلیشهریاری 
 زاهدان 
 
پیمانفروزش 
 زاهدان 
 
هدایت‌اللهمیرمرادزهی 
 سراوان 
 
 
 
   استان فارس
 
 
۵۷.۶۷  درصد مشاركت :  
 ۱۶۹۱۸۶۳  آراء ماخوذه :  
 ۲۹۳۳۷۶۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمودمحمدی 
 آباده ،بوانات ،و خرم بید 
 
مسعودامینی 
 استهبان و نی ریز 
 
احمدنیك‌فر 
 اقلید 
 
سیدجمال‌الدینارجمند 
 جهرم 
 
عبدالمحمدرستاد 
 داراب و زرین دشت 
 
علیمؤیدی 
 سپیدان 
 
زین‌العابدینطهماسبی سروستانی 
 سروستان ،کربال و کوار 
 
محمدهادیربانی 
 شیراز 
 
محمدنبیرودكی 
 شیراز 
 
سیدحسینذوالانوار 
 شیراز 
 
محمدحسندوگانی آغچغلو 
 فسا 
 
سیدیونسموسوی سرچشمه 
 فیروزآباد،قیر ،کارزین و فراشبند 
 
یوسفمحبی 
 لارستان 
 
محمدعلیحیاتی 
 لامرد و مهر 
 
علی‌اكبرقبادی حمزه‌خانی 
 مرودشت و ارسنجان 
 
علیاحمدی 
 ممسنی 
 
شاهینمحمدصادقی 
 کازرون 
 
 
 
   استان قزوين
 
 
۵۴.۸۹  درصد مشاركت :  
 ۴۱۳۳۴۷  آراء ماخوذه :  
 ۷۵۳۰۹۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
قدرت‌اللهعلیخانی 
 بوئین زهرا و آوج 
 
رجبرحمانی (رحمنی) 
 تاکستان 
 
سیدمحمدحسنابوترابی‌فرد 
 قزوین وآبیک 
 
 
 
   استان قم
 
 
۵۲.۲۴  درصد مشاركت :  
 ۳۲۱۶۲۲  آراء ماخوذه :  
 ۶۱۵۶۶۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
رضاآشتیانی‌عراقی 
 قم 
 
سیدمحمدمیرمحمدی 
 قم 
 
علیبنائی 
 قم 
 
 
 
   استان كردستان
 
 
۳۲.۲۶  درصد مشاركت :  
 ۳۲۸۷۱۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۰۱۸۷۸۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدعلیمقنیان 
 بیجار و گروس 
 
فخرالدینحیدری 
 سقز و بانه 
 
هوشنگحمیدی 
 سنندج ، دیواندره و کامیاران 
 
امینشعبانی 
 سنندج ، دیواندره و کامیاران 
 
محمدعلیكریمی 
 مریوان و سروآباد 
 
 
 
   استان كرمان
 
 
۶۴.۲  درصد مشاركت :  
 ۸۶۷۲۲۲  آراء ماخوذه :  
 ۱۳۵۰۸۱۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدپیش‌بین 
 بافت 
 
علیزادسر 
 جیرفت و عنبر آباد 
 
حمیدبهرامی احمدی 
 رفسنجان 
 
حسینامیری خامكانی 
 زرند 
 
سیداحمدحسینی زیدآبادی 
 سیرجان و بردسیر 
 
سیدمصطفیهاشمی ریسه 
 شهر بابک 
 
محمدرضاباهنر 
 کرمان و راور 
 
غلامرضاكرمی 
 کرمان و راور 
 
مختاروزیری 
 کهنوج ومنوجان 
 
 
 
   استان كرمانشاه
 
 
۵۰.۲۶  درصد مشاركت :  
 ۶۸۷۹۸۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۳۶۸۷۳۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حشمت‌اللهفلاحت‌پیشه 
 اسلام آباد غرب 
 
مصطفیمحمدی 
 پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی 
 
بهمنالیاسی 
 سنقر وكليايي 
 
سیدحشمت‌اللهجاسمی 
 قصر شیرین ،سرپل ذهاب و گیلانغرب 
 
عبدالرضامصری 
 کرمانشاه 
 
جهانبخشامینی 
 کرمانشاه 
 
عباسعلیاللهیاری 
 کرمانشاه 
 
حسنسلیمانی 
 کنگاور ،صحنه ، هرسین و بیستون 
 
 
 
   استان كهكيلويه و بويراحمد
 
 
۸۹.۸۱  درصد مشاركت :  
 ۳۵۷۵۰۴  آراء ماخوذه :  
 ۳۹۸۰۶۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ستارهدایت‌خواه 
 بویراحمد و دنا 
 
محمدعلینبی‌زاده 
 گچساران 
 
سیدحاجی محمدموحد 
 کهگیلویه 
 
 
 
   استان گلستان
 
 
۶۵.۹۸  درصد مشاركت :  
 ۷۰۴۴۷۹  آراء ماخوذه :  
 ۱۰۶۷۷۳۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
مرادعلیمنصوری رضی 
 رامیان ،آزاد شهر و فندرسک 
 
اسداللهقره‌خانی آلوستانی 
 علی آباد کتول 
 
سیدسبحانحسینی حیدرآبادی 
 گرگان و آق قلا 
 
محمدعباسی 
 گرگان و آق قلا 
 
محمدقلیمارامائی 
 گنبد کاووس و بخش داشلي برون 
 
بایرام گلدیبرمك 
 مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش 
 
محمدقلی حاجیایری 
 کردکوی، بندر ترکمن، بندر گز 
 
 
 
   استان گيلان
 
 
۵۰.۵۴  درصد مشاركت :  
 ۹۲۱۵۳۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۸۲۳۳۰۲  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
شاپورمرحبا 
 آستارا 
 
كیانوشصادق دقیقی 
 آستانه اشرفیه 
 
هادیحق‌شناس 
 بندر انزلی 
 
بهمنمحمدیاری 
 تالش ، رضوانشهر وماسال 
 
رمضانعلیصادق‌زاده 
 رشت 
 
سیدمجتبیمؤدب‌پور 
 رشت 
 
هاجرتحریری نیك‌صفت 
 رشت 
 
عطاءاللهحكیمی 
 رودبار 
 
اسداللهعباسی 
 رودسر و املش 
 
سیدكاظمدلخوش اباتری 
 صومعه سرا 
 
ناصرعاشوری قلعه‌رودخانی 
 فومن وشفت 
 
ایرجندیمی 
 لاهیجان و سیاهکل 
 
محمدعلیحیدری شلمانی 
 لنگرود 
 
 
 
   استان لرستان
 
 
۶۲.۳۶  درصد مشاركت :  
 ۷۴۶۴۶۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۱۹۶۹۳۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمرتضیموسوی 
 الیگودرز 
 
سیدمحسنیحیوی 
 بروجرد 
 
علاءالدینبروجردی 
 بروجرد 
 
قدرت‌اللهایمانی 
 خرم آباد 
 
فتح‌اللهحسنوند 
 خرم آباد 
 
حسینپاپی 
 دورود وازنا 
 
محمودرضاحسنوند 
 سلسله و دلفان 
 
سیدمحمدمهدیشاهرخی 
 ملاوی و پلدختر 
 
علیامامی‌راد 
 کوهدشت 
 
 
 
   استان مازندران
 
 
۵۵.۹۸  درصد مشاركت :  
 ۱۱۸۰۴۵۲  آراء ماخوذه :  
 ۲۱۰۸۶۵۳  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
عزت‌اللهیوسفیان ملا 
 آمل ولاریجان 
 
علی‌اكبرناصری 
 بابل 
 
حسینعلیقاسم‌زاده 
 بابل 
 
محمدحسنجمشیدی اردشیری 
 بهشهر و نکا، گلوگاه و رستهله 
 
جعفرقلیراهب 
 تنکابن و رامسر 
 
سیدحسنشجاعی كیاسری 
 ساری 
 
ابوالقاسمروحی سرخكلائی 
 ساری 
 
ولیرعیت 
 قائم شهر ،سوادکوه و جویبار 
 
قربانعلینعمت‌زاده قراخیلی 
 قائم شهر ،سوادکوه و جویبار 
 
احمدناطق نوری 
 نور و محمود آباد 
 
انوشیروانمحسنی بندپی 
 نوشهر و چالوس 
 
 
 
   استان مركزي
 
 
۴۲.۷۹  درصد مشاركت :  
 ۴۷۳۶۱۸  آراء ماخوذه :  
 ۱۱۰۶۹۳۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حسنمرادی 
 اراک و کمیجان 
 
عباسرجایی 
 اراک و کمیجان 
 
علیدانش‌منفرد 
 تفرش ،آشتیان و فراهان 
 
بهرامحبیبی 
 خمین 
 
حسیناسلامی 
 ساوه و زرندیه 
 
قاسمعزیزی 
 شازند 
 
سیدحسنعباسی 
 محلات و دلیجان 
 
 
 
   استان هرمزگان
 
 
۶۱.۷۶  درصد مشاركت :  
 ۴۷۹۸۶۲  آراء ماخوذه :  
 ۷۷۷۰۳۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
شهریارمشیری 
 بندر عباس ،حاجی آباد ،قشم ،ابوموسی 
 
علیدیرباز 
 بندر عباس ،حاجی آباد ،قشم ،ابوموسی 
 
محمدآشوری تازیانی 
 بندر عباس ،حاجی آباد ،قشم ،ابوموسی 
 
سیدعبداللهحسینی 
 بندر لنگه و بستک 
 
علیمعلمی‌پور 
 میناب ، رودان و جاسک 
 
 
 
   استان همدان
 
 
۵۱.۰۸  درصد مشاركت :  
 ۶۶۸۵۱۶  آراء ماخوذه :  
 ۱۳۰۸۸۱۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدباقربهرامی 
 اسد آباد 
 
رضاطلائی‌نیك 
 بهار و کبودرآهنگ 
 
محمدمهدیمفتح 
 رزن 
 
بیژنشهبازخانی 
 ملایر 
 
حسن‌رضازمانی‌فر 
 ملایر 
 
محمدتقیكاویانی‌پور 
 نهاوند 
 
ابراهیمكارخانه‌ای 
 همدان 
 
حمیدرضاحاجی‌بابایی 
 همدان 
 
مرتضیفضلعلی 
 همدان 
 
 
 
   استان يزد
 
 
۴۹.۱۷  درصد مشاركت :  
 ۲۸۴۵۳۵  آراء ماخوذه :  
 ۵۷۸۷۳۲  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدرضاتابش 
 اردکان 
 
سیدجلالیحیی‌زاده فیروزآباد 
 تفت و میبد 
 
سیدمحمدتقیمحصل همدانی 
 مهریز ، بافق ، ابرکوه وخاتم 
 
سیدعباسپاك‌نژاد 
 یزد و صدوق 
 
 
 
   استان اقليت‌هاي ديني
 
 
  درصد مشاركت :  
 ۳۲۴۳۱  آراء ماخوذه :  
   واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
موریسمعتمد 
 اقليت ديني كليميان 
 
كوروشنیكنام 
 اقليت‌ ديني زرتشتيان ايران 
 
یوناتنبت‌كلیا 
 مسحیان آشوری و کلدانی 
 
روبرتبگلریان 
 مسحیان ارامنه جنوب کشور 
 
گیوركوارطان 
 مسحیان ارامنه شمال کشور
 
 
 نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره  ششم
 
 
 آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - اردبيل - اصفهان - ايلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختياري 
  خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سيستان و بلوچستان  
  فارس - قزوين - قم - كردستان - كرمان - كرمانشاه - كهكيلويه و بويراحمد - گلستان - گيلان - لرستان  
  مازندران - مركزی - هرمزگان - همدان - يزد - اقليت‌هاي دينی  
 
 
   استان آذربايجان شرقي
 
 
۶۷.۲  درصد مشاركت :  
 ۱۵۱۱۸۱۶  آراء ماخوذه :  
 ۲۲۴۹۸۴۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
قاسممعماری 
 اهروهریس 
 
طاهرآقابرزگر تیكمه‌دانش 
 بستان‌آباد 
 
رسولصدیقی بنابی 
 بناب 
 
حمیدسیدمهدوی اقدم 
 تبريز 
 
علی اصغرامیرشعردوست 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
اسماعیلجبارزاده 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
میرعلی اشرفعبدالله پوری‌حسینی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
میرطاهرموسوی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
اكبراعلمی 
 تبریز،اسکو وآذرشهر 
 
حسینانواری 
 سراب و مهربان 
 
كریمغیاثی مرادی 
 شبستر 
 
سیدمصطفیسیدهاشمی 
 مراغه 
 
باقرامامی 
 مرند وجلفا 
 
سلمانخدادادی 
 ملکان 
 
محمدكیافر 
 میانه 
 
سیدحسینهاشمی 
 میانه 
 
محمدشاهی‌عربلو 
 هشترود 
 
علیاكبرزاده 
 ورزقان و خاروانا 
 
قلیالله‌قلی‌زاده 
 کلبیر وبخش هوراند 
 
 
 
   استان آذربايجان غربي
 
 
۷۱.۹۵  درصد مشاركت :  
 ۱۱۴۲۳۵۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۵۸۷۶۳۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
میرمحمودیگانلی 
 ارومیه 
 
كریمفتاح‌پور موانه 
 ارومیه 
 
شهربانوامانی‌ انگنه 
 ارومیه 
 
رحماننامجو 
 بوکان 
 
حاصلداسه 
 پیرانشهروسردشت 
 
علیتقی زاده 
 خوی 
 
علی‌اكبرآقایی مغانجوقی 
 سلماس 
 
محمدعباسپور 
 ماکو،چالدران، پلدشت و شوط 
 
رحمانبهمنش 
 مهاباد 
 
شهبازحسین‌زاده تقی‌آباد 
 میاندوآب، شاهین دژ وتکاب 
 
جهانبخشمحبی‌نیا 
 میاندوآب، شاهین دژ وتکاب 
 
مقصوداعظمی 
 نقده،اشنویه 
 
 
 
   استان اردبيل
 
 
۷۰.۲۶  درصد مشاركت :  
 ۵۱۸۰۵۱  آراء ماخوذه :  
 ۷۳۷۲۹۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
نورالدینپیرمؤذن 
 اردیبل ، نمین ونیر 
 
علی‌محمدغریبانی 
 اردیبل ، نمین ونیر 
 
ولیآذروش 
 اردیبل ، نمین ونیر 
 
حسنالماسی 
 پارس آباد ،بیله سوار 
 
مهرانگیزمروتی 
 خلخال وکوثر 
 
میرقسمتموسوی اصل 
 گرمي و دشت مغان 
 
خلیلآقائی كهلیك بلاغی 
 مشکین شهر 
 
 
 
   استان اصفهان
 
 
۶۰.۰۴  درصد مشاركت :  
 ۱۵۷۷۸۷۶  آراء ماخوذه :  
 ۲۶۲۷۹۵۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدولی‌اللهتوكلی طباءزواره 
 اردستان 
 
رجبعلیمزروعی 
 اصفهان 
 
احمدشیرزاد 
 اصفهان 
 
ناصرخالقی 
 اصفهان 
 
عبدالرحمنتاج‌الدین خوزانی 
 اصفهان 
 
اكرممصوری‌منش 
 اصفهان 
 
امراللهمحمدی جزی 
 برخوارومیمه 
 
نعمت‌اللهعلیرضایی 
 خمینی شهر 
 
سیدكرامت‌اللهعمادی 
 سمیرم 
 
حسنرمضانیان‌پور 
 شهرضا 
 
اسداللهكیان‌ارثی 
 فريدن و فريدونشهر 
 
حبیب‌اللهاسماعیل‌زاده 
 فلاورجان 
 
مرتضیشایسته 
 گلپایگان و خوانسار 
 
علی‌محمدنمازی 
 لنجان 
 
قهرمانبهرامی‌ حسن‌آبادی 
 مبارکه 
 
سیدابوالفضلرضوی 
 نائین 
 
مصطفیطاهری نجف‌آبادی 
 نجف آباد ،تیران وکرون 
 
علیباغبانیان 
 نطنزو قمصر 
 
حسنتوفیقی 
 کاشان،آران وبیدگل 
 
 
 
   استان ايلام
 
 
۸۷.۰۱  درصد مشاركت :  
 ۲۵۷۱۶۵  آراء ماخوذه :  
 ۲۹۵۵۴۳  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علییاری 
 ایلام ،ایوان ،مهران ،شیروان و چرداول 
 
عبدالرضاحیدری‌زادی 
 ایلام ،ایوان ،مهران ،شیروان و چرداول 
 
سیدرجبحسینی‌نسب 
 دهلران ،دره شهروآبدانان 
 
 
 
   استان بوشهر
 
 
۷۶.۲۳  درصد مشاركت :  
 ۳۵۶۹۵۳  آراء ماخوذه :  
 ۴۶۸۲۴۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمددادفر 
 بوشهر،گناوه و دیلم 
 
حمیدهعدالت 
 دشتستان 
 
سیدمحمدمهدیپورفاطمی 
 دشتي و تنگستان 
 
عبداللهحاجیانی 
 دير و كنگان 
 
 
 
   استان تهران
 
 
۴۶.۸۸  درصد مشاركت :  
 ۳۳۱۶۵۸۲  آراء ماخوذه :  
 ۷۰۷۴۱۹۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدقمی 
 پاکدشت 
 
الههكولائی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
الیاسحضرتی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
فاطمهحقیقت‌جو 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدمحمدرضاخاتمی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
بهزادنبوی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدمحموددعائی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
فاطمهراكعی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
ابوالقاسمسرحدی‌زاده 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
بهروزافخمی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
داوودسلیمانی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدعلی‌اكبرمحتشمی‌پور 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
محسنصفائی‌فراهانی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
محسنمیردامادی‌ نجف‌آبادی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
جمیلهكدیور 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
مهدیكروبی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدعلی‌اكبرموسوی (خوئینی) 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدهادیحسینی خامنه‌‌ای 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
علیرضامحجوب 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
علیشكوری‌راد 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
محمدرضا (میثم)سعیدی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
محمدنعیمی‌‌پور 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
علیرضانوری 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سیدشمس‌الدینوهابی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
محسنآرمین 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
سهیلاجلودارزاده 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
احمدپورنجاتی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
وحیدهعلائی طالقانی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
غلامعلیحداد عادل 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
مجیدانصاری 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
احمدبورقانی فراهانی 
 تهران ،ری،شمیرانات و اسلامشهر 
 
مصطفیخانزادی 
 دماوند وفیروزه کوه 
 
حسنقشقاوی 
 رباط کریم 
 
جعفرگلباز 
 ساوجبلاغ و طالقان 
 
محمدعلیكوزه‌گر 
 شهريار و شهر قدس 
 
حسیننوش‌آبادی 
 ورامین 
 
محمدحسینخلیلی اردكانی 
 کرج 
 
میرطاهرموسوی 
 کرج 
 
 
 
   استان چهارمحال و بختياري
 
 
۸۶.۰۴  درصد مشاركت :  
 ۴۰۵۸۶۶  آراء ماخوذه :  
 ۴۷۱۷۰۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علیقنبری 
 اردل، فارسان و كيار 
 
منصورمیرزا كوچكی بروجنی 
 بروجن 
 
محمدرئیسی نافچی 
 شهرکرد 
 
گل‌محمدصالحی سلح چینی 
 لردگان 
 
 
 
   استان خراسان
 
 
۷۳.۱۹  درصد مشاركت :  
 ۲۷۶۵۹۸۴  آراء ماخوذه :  
 ۳۷۷۹۲۴۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدرضانوروززاده 
 اسفراین 
 
سیدابوالقاسمحسینی 
 بجنورد و جاجرم 
 
رمضانوحیدی 
 بجنورد و جاجرم 
 
مهدیآیتی 
 بیرجند 
 
احمدخاص‌احمدی 
 تربت جام و تایباد 
 
ابوالقاسمعابدین‌پور 
 تربت حیدریه 
 
غلام‌حیدرابراهیم‌بای‌سلامی 
 خواف و رشتخوار 
 
رسولمهرپرور 
 درگز 
 
مرتضیخیرآبادی 
 سبزوار 
 
حسنسیدآبادی 
 سبزوار 
 
حسینآفریده 
 شیروان 
 
احمدمرادی 
 طرقبه و چناران 
 
سیدماشاءاللهشكیبی 
 فردوس وطبس 
 
جعفرافقهی فریمانی 
 فريمان، سرخس، احمدآباد و رضويه 
 
موسیقربانی 
 قائنات 
 
محمدباقرذاكری 
 قوچان 
 
محمدرضاخباز 
 كاشمر 
 
آزادیآزادمنش 
 گناباد 
 
علیظفرزاده 
 مشهد 
 
غلامحسینتكفلی 
 مشهد 
 
علیتاجرنیا 
 مشهد 
 
محمدعبائی خراسانی 
 مشهد 
 
سیده‌فاطمهخاتمی 
 مشهد 
 
غلامعلیعابدی 
 نهبندان و سربيشه 
 
محمدرضادولت‌آبادی 
 نیشابور 
 
حسینانصاری راد 
 نیشابور 
 
 
 
   استان خوزستان
 
 
۶۷.۵  درصد مشاركت :  
 ۱۵۳۱۰۲۳  آراء ماخوذه :  
 ۲۲۶۸۰۹۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدمیدری 
 آبادان 
 
محمدرشیدیان 
 آبادان 
 
عبداللهكعبی 
 آبادان 
 
فریدونحسنوند 
 اندیمشک 
 
حمیدكهرام 
 اهواز 
 
محمدكیانوش 
 اهواز 
 
جاسمشدیدزاده 
 اهواز 
 
عیسی‌قلیاحمدی‌نیا 
 ایذه وباغملک 
 
پیمانعاشوری بندری 
 بندر ماهشهر 
 
ولی‌اللهشجاع‌پوریان 
 بهبهان 
 
سمیرپورجزایری 
 خرمشهر 
 
سیدعلیسیدآقامیری 
 دزفول 
 
عبدالزهراعالمی نیسی 
 دشت آزادگان 
 
سیدناصرموسوی 
 رامهرمز و رامشير 
 
عیسیمقدمی‌زاد 
 شادگان 
 
سیدجاسمساعدی 
 شوش 
 
محمدعلیشیخ 
 شوشتر 
 
امیدواررضایی میرقائد 
 مسجدسليمان 
 
 
 
   استان زنجان
 
 
۷۳.۵۴  درصد مشاركت :  
 ۴۲۰۵۶۰  آراء ماخوذه :  
 ۵۷۱۸۴۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدفاضلامیرجهانی 
 ابهر و خرمدره 
 
مروت‌اللهپرتو 
 زنجان 
 
ابوالفضلشكوری 
 زنجان 
 
سیدافضلموسوی 
 زنجان ،طارم علیا 
 
رضاعبداللهی 
 ماهنشان ،انگوران و ایجرود 
 
 
 
   استان سمنان
 
 
۷۶.۱۲  درصد مشاركت :  
 ۲۵۷۸۲۹  آراء ماخوذه :  
 ۳۳۸۶۹۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حسنسبحانی 
 دامغان 
 
سیدطاهرطاهری 
 سمنان 
 
كاظمجلالی خمینی 
 شاهرود 
 
احمدرهبری 
 گرمسار 
 
 
 
   استان سيستان و بلوچستان
 
 
۶۸.۷۹  درصد مشاركت :  
 ۶۳۰۶۳۸  آراء ماخوذه :  
 ۹۱۶۷۵۲  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
نورمحمدربوشه 
 ایرانشهر 
 
عبدالغفورایران‌نژاد 
 چابهار، نیک شهر 
 
مسعودهاشمی‌زهی 
 خاش و بخشهای نصرت آباد ،میرجاوه و کورین 
 
غلامحسنآقائی 
 زابل 
 
ابوالقاسممختاری 
 زابل 
 
جعفركامبوزیا 
 زاهدان 
 
باقركرد 
 زاهدان 
 
غلام‌محمدجهاندیده 
 سراوان 
 
 
 
   استان فارس
 
 
۷۳.۱۳  درصد مشاركت :  
 ۱۷۹۰۰۲۱  آراء ماخوذه :  
 ۲۴۴۷۶۹۳  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمهدیطباطبائی 
 آباده ،بوانات ،و خرم بید 
 
محمدسقائی 
 استهبان و نی ریز 
 
خدادادقبادی 
 اقلید 
 
محمدعلیسعدایی جهرمی 
 جهرم 
 
جواداطاعت 
 داراب و زرین دشت 
 
غلامحسینبرزگر 
 سپیدان 
 
سعداللهروستا طسوجی 
 سروستان، كربال و خرامه 
 
سیداحمدعظیمی 
 شیراز 
 
جلیلسازگارنژاد 
 شیراز 
 
رضایوسفیان 
 شیراز 
 
طاهرهرضازاده شیراز 
 شیراز 
 
بهیارسلیمانی 
 فسا 
 
سهراببهلولی قشقائی 
 فيروزآباد 
 
سیدمنصوركشفی 
 لارستان 
 
سیدجلالموسوی 
 لامرد 
 
حسنشبانپور 
 مرودشت و ارسنجان 
 
سیدابراهیمامینی 
 ممسنی 
 
محمدباقرباقری‌نژادیان‌فرد 
 کازرون 
 
 
 
   استان قزوين
 
 
۷۰.۳۹  درصد مشاركت :  
 ۴۳۸۴۰۷  آراء ماخوذه :  
 ۶۲۲۸۳۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
قدرت‌اللهعلیخانی 
 بوئين‌زهرا 
 
رجبرحمانی (رحمنی) 
 تاکستان 
 
سیدمحمدحسنابوترابی‌فرد 
 قزوين 
 
سیدناصرقوامی 
 قزوين 
 
 
 
   استان قم
 
 
۶۶.۰۲  درصد مشاركت :  
 ۳۳۷۰۷۸  آراء ماخوذه :  
 ۵۱۰۵۷۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمحمدمیرمحمدی 
 قم 
 
سیدعلی‌محمدیثربی 
 قم 
 
محمدرضااسماعیلی‌مقدم 
 قم 
 
 
 
   استان كردستان
 
 
۷۰.۱۸  درصد مشاركت :  
 ۵۸۴۰۷۵  آراء ماخوذه :  
 ۸۳۲۲۳۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدمحمدرضایی 
 بیجار و گروس 
 
صلاح الدینعلائی 
 سقز و بانه 
 
بهاءالدینادب 
 سنندج ، دیواندره و کامیاران 
 
جلالجلالی‌زاده 
 سنندج ، دیواندره و کامیاران 
 
سیدمسعودحسینی 
 قروه 
 
عبداللهسهرابی 
 مريوان 
 
 
 
   استان كرمان
 
 
۷۶.۴۳  درصد مشاركت :  
 ۹۵۲۳۸۰  آراء ماخوذه :  
 ۱۲۴۶۱۱۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدپیش‌بین 
 بافت 
 
حاتمناروئی 
 بم 
 
محمدفرخی 
 جيرفت 
 
علیهاشمی بهرمانی 
 رفسنجان 
 
حسینامیری خامكانی 
 زرند 
 
سیدمحمدهاشمی 
 سیرجان و بردسیر 
 
منصورسلیمانی میمندی 
 شهر بابک 
 
سیدحسینمرعشی 
 كرمان 
 
سیدحسنخوشرو 
 كرمان 
 
مختاروزیری 
 كهنوج 
 
 
 
   استان كرمانشاه
 
 
۷۱.۸۲  درصد مشاركت :  
 ۸۱۷۳۴۴  آراء ماخوذه :  
 ۱۱۳۸۰۷۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
اعظمناصری پور 
 اسلام آباد غرب 
 
مصطفیمحمدی 
 پاوه و جوانرود 
 
مرتضیشیرزادی 
 قصر شیرین ،سرپل ذهاب و گیلانغرب 
 
قدرت‌اللهنظری‌‌نیا 
 كنگاور،صحنه، هرسين، بيستون و دينور 
 
حسنسلیمانی 
 كنگاور،صحنه، هرسين، بيستون و دينور 
 
اسماعیلططری 
 کرمانشاه 
 
سیدمجتبیموسوی اجاق 
 کرمانشاه 
 
عباسعلیاللهیاری 
 کرمانشاه 
 
 
 
   استان كهكيلويه و بويراحمد
 
 
۹۶.۵۹  درصد مشاركت :  
 ۳۰۸۵۷۷  آراء ماخوذه :  
 ۳۱۹۴۷۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدباقرموسوی جهان‌آباد 
 بويراحمد 
 
محمدعلینبی‌زاده 
 گچساران 
 
سیدحاجی محمدموحد 
 کهگیلویه 
 
 
 
   استان گلستان
 
 
۷۸.۶۵  درصد مشاركت :  
 ۶۹۸۸۹۹  آراء ماخوذه :  
 ۸۸۸۶۶۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علیكوهساری 
 راميان و آزادشهر 
 
غلامعلیكوهساری 
 رامیان ،آزاد شهر و فندرسک 
 
محمدصادقصادقی 
 علی آباد کتول 
 
علی اصغرابراهیمی 
 علی آباد کتول 
 
قربانعلیقندهاری 
 گرگان 
 
غلامعلیهزارجریبی 
 گرگان 
 
سیدسبحانحسینی حیدرآبادی 
 گرگان و آق قلا 
 
عبدالحسینناصری 
 گرگان و آق قلا 
 
نقدیگل چشمه 
 گنبد کاووس و بخش داشلي برون 
 
اتركطیار 
 گنبد کاووس و بخش داشلي برون 
 
سید نجیبحسینی 
 مينودشت 
 
سیدمنصورحسینی 
 مينودشت 
 
عظیمگل 
 کردکوی، بندر ترکمن، بندر گز 
 
نازمحمدولی پور 
 کردکوی، بندر ترکمن، بندر گز 
 
 
 
   استان گيلان
 
 
۷۷.۸۲  درصد مشاركت :  
 ۱۲۱۴۹۷۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۵۶۱۱۵۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حسنزحمتكش 
 آستارا 
 
رضاصالح جلالی 
 آستانه اشرفیه 
 
حسنخسته‌بند 
 بندر انزلی 
 
عسكراسلام‌دوست كاربندی 
 تالش 
 
محمدباقرنوبخت حقیقی 
 رشت 
 
سیدمحمدمودب‌پور 
 رشت 
 
احمدرمضانپور نرگسی 
 رشت 
 
سلیممرعشی 
 رودبار 
 
داودحسن‌زادگان رودسری 
 رودسر و املش 
 
محمدتقیرنجبر چوبه 
 صومعه سرا 
 
رسولجماعتی مالوانی 
 فومن وشفت 
 
ایرجندیمی 
 لاهيجان 
 
محموداخوان‌ بازارده 
 لنگرود 
 
 
 
   استان لرستان
 
 
۷۸.۰۶  درصد مشاركت :  
 ۷۶۹۶۲۶  آراء ماخوذه :  
 ۹۸۵۹۹۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علی‌محمداحمدی 
 الیگودرز 
 
عبدالمحمدنظام‌الاسلامی 
 بروجرد 
 
علاءالدینبروجردی 
 بروجرد 
 
سیدعیسیموسوی‌نژاد 
 خرم آباد 
 
عبدالرحیمبهاروند 
 خرم آباد 
 
غلامرضاعبدالوند 
 دورود وازنا 
 
محمدمحمدی 
 سلسله و دلفان 
 
سیدمحمدمهدیشاهرخی 
 ملاوی و پلدختر 
 
علیامامی‌راد 
 کوهدشت 
 
 
 
   استان مازندران
 
 
۷۵.۲۷  درصد مشاركت :  
 ۱۳۴۱۷۶۹  آراء ماخوذه :  
 ۱۷۸۲۶۷۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمحمودكاظم دینان 
 آمل ولاریجان 
 
محسننریمان 
 بابل 
 
حسینعلیقاسم‌زاده 
 بابل 
 
مقدادنجف‌نژاد 
 بابلسر 
 
علی‌اصغررحمانی خلیلی 
 بهشهر 
 
فخرالدینصابری 
 تنکابن و رامسر 
 
سیدمسیحسلیم بهرامی 
 ساری 
 
حسینروزبهی 
 ساری 
 
غلامرضاگرزین 
 قائم شهر ،سوادکوه و جویبار 
 
ولیرعیت 
 قائم شهر ،سوادکوه و جویبار 
 
احمدناطق نوری 
 نور و محمود آباد 
 
انوشیروانمحسنی بندپی 
 نوشهر و چالوس 
 
 
 
   استان مركزي
 
 
۶۸.۳۶  درصد مشاركت :  
 ۵۵۱۰۹۵  آراء ماخوذه :  
 ۸۰۶۱۶۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علینظری 
 اراك 
 
علیحسنی 
 اراك 
 
بهمناخوان 
 تفرش و آشتيان 
 
سیدامراللهموسوی 
 خمین 
 
علی‌‌اكبرجعفری 
 ساوه 
 
قاسمعزیزی 
 شازند 
 
علی‌اصغرهادی‌زاده 
 محلات و دلیجان 
 
 
 
   استان هرمزگان
 
 
۷۱.۳  درصد مشاركت :  
 ۴۵۲۰۳۰  آراء ماخوذه :  
 ۶۳۴۰۲۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سید مصطفیذوالقدر 
 بندر عباس ،حاجی آباد ،قشم ،ابوموسی 
 
علیدیرباز 
 بندر عباس ،حاجی آباد ،قشم ،ابوموسی 
 
احمدحبیبی 
 بندر عباس ،حاجی آباد ،قشم ،ابوموسی 
 
سیدعبداللهحسینی 
 بندرلنگه 
 
سید علیمیرخلیلی 
 ميناب 
 
 
 
   استان همدان
 
 
۶۸.۷۳  درصد مشاركت :  
 ۷۴۱۳۰۹  آراء ماخوذه :  
 ۱۰۷۸۵۱۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ذبیح‌اللهصفائی 
 اسد آباد 
 
رضاطلائی‌نیك 
 بهار و کبودرآهنگ 
 
محسنتركاشوند 
 تویسرکان 
 
محمدپیران 
 رزن 
 
بیژنشهبازخانی 
 ملایر 
 
محمدكاظمی 
 ملایر 
 
محمدرضاعلی حسینی عباسی 
 نهاوند 
 
حسینلقمانیان 
 همدان 
 
حمیدرضاحاجی‌بابایی 
 همدان 
 
 
 
   استان يزد
 
 
۷۰.۸۷  درصد مشاركت :  
 ۳۴۳۶۴۵  آراء ماخوذه :  
 ۴۸۴۹۰۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدرضاتابش 
 اردکان 
 
سراج‌الدینوحیدی مهرجردی 
 تفت و میبد 
 
سیدمحمدكاظممرتضوی 
 مهریز ، بافق ، ابرکوه وخاتم 
 
سیدمحمدرضوی یزدی 
 یزد و صدوق 
 
 
 
   استان اقليت‌هاي ديني
 
 
  درصد مشاركت :  
 ۴۸۲۳۷  آراء ماخوذه :  
   واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
موریسمعتمد 
 اقليت ديني كليميان 
 
خسرودبستانی 
 اقليت‌ ديني زرتشتيان ايران 
 
یوناتنبت‌كلیا 
 مسحیان آشوری و کلدانی 
 
ژرژیكابرامیان 
 مسحیان ارامنه جنوب کشور 
 
لونداویدیان 
 مسحیان ارامنه شمال کشور 
--------------------------------------------------------------------------------
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره  پنجم
 
 
 آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - اردبيل - اصفهان - ايلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختياري 
  خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سيستان و بلوچستان  
  فارس - قزوين - قم - كردستان - كرمان - كرمانشاه - كهكيلويه و بويراحمد - گلستان - گيلان - لرستان  
  مازندران - مركزی - هرمزگان - همدان - يزد - اقليت‌هاي دينی  
 
 
   استان آذربايجان شرقي
 
 
۶۹.۹۵  درصد مشاركت :  
 ۱۳۹۸۲۳۵  آراء ماخوذه :  
 ۱۹۹۹۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ولی اللهاحمدی زاد سرای 
 اهروهریس 
 
طاهرآقابرزگر تیكمه‌دانش 
 بستان‌آباد 
 
سلمانخدادادی 
 بناب و ملكان 
 
اسماعیلجبارزاده 
 تبريز 
 
سیدمحمدرضامیلانی حسینی 
 تبريز 
 
عبد الحمیدباقری بنابی 
 تبريز 
 
بلالسمرقندی 
 تبريز 
 
هاشمهاشم زاده هریسی 
 تبريز 
 
صمدقاسم‌‌پور 
 تبريز 
 
حسینانواری 
 سراب و مهربان 
 
سیدعلیموسوی كوزه كنانی 
 شبستر 
 
قلیالله‌قلی‌زاده 
 كليبر 
 
سیدمصطفیسیدهاشمی 
 مراغه 
 
سیدحسینسیدزاده 
 مرند وجلفا 
 
جمشیدقنبری ممان 
 میانه 
 
سیدحسینهاشمی 
 میانه 
 
محمدشاهی‌عربلو 
 هشترود 
 
علیاكبرزاده 
 ورزقان 
 
 
 
   استان آذربايجان غربي
 
 
۷۵.۴۶  درصد مشاركت :  
 ۱۰۸۵۱۳۹  آراء ماخوذه :  
 ۱۴۳۸۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محسنخادم عرب باغی 
 ارومیه 
 
شهربانوامانی‌ انگنه 
 ارومیه 
 
علیرضاغنی زاده 
 ارومیه 
 
انورحبیب‌زاده بوكانی 
 بوکان 
 
محمدكریمیان 
 پیرانشهروسردشت 
 
كاملعابدین زاده 
 خوی 
 
قاسممهرزادصدقیانی 
 سلماس 
 
علیاحمدی 
 ماكو 
 
عبدالرحیمنوربخش 
 مهاباد 
 
جهانبخشمحبی‌نیا 
 مياندوآب 
 
فریدونسلیمی نیا 
 مياندوآب 
 
صالحاكبری 
 نقده 
 
 
 
   استان اردبيل
 
 
۷۰.۳۶  درصد مشاركت :  
 ۴۶۴۴۰۲  آراء ماخوذه :  
 ۶۶۰۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احدقضائی 
 اردبيل 
 
میرفخرالدینموسوی ننه كران 
 اردبيل 
 
ابراهیمپیر نعمتی 
 اردبيل 
 
سیدمطهركاظمی 
 خلخال 
 
سیدمحمودنوری زاده 
 مشکین شهر 
 
حسنالماسی 
 مغان 
 
 
 
   استان اصفهان
 
 
۶۷.۵۱  درصد مشاركت :  
 ۱۵۸۵۰۷۴  آراء ماخوذه :  
 ۲۳۴۸۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدولی‌اللهتوكلی طباءزواره 
 اردستان 
 
حسنكامران دستجردی 
 اصفهان 
 
ناصرخالقی 
 اصفهان 
 
عبدالرحمنتاج‌الدین خوزانی 
 اصفهان 
 
نیرهاخوان‌بیطرف 
 اصفهان 
 
زهراپیشگاهی 
 اصفهان 
 
مصطفیمعین نجف‌آبادی 
 اصفهان 
 
حسینروشن چراغ 
 برخوارومیمه 
 
سیدمحمودابطحی 
 خمینی شهر 
 
شهریارقرمزی 
 سمیرم 
 
قدرت اللهنجفی 
 شهرضا 
 
غلامرضاحیدری دارانی 
 فریدون،فریدونشهر وچادگان 
 
حبیب‌اللهاسماعیل‌زاده 
 فلاورجان 
 
محمودجمالی 
 كاشان 
 
سیدمرتضیصالحی خوانساری 
 گلپایگان و خوانسار 
 
حشمت اللهترابی زاده 
 لنجان 
 
سیدابوالفضلرضوی 
 نائین 
 
یوسفداودی 
 نجف‌آباد 
 
علیباغبانیان 
 نطنزو قمصر 
 
 
 
   استان ايلام
 
 
۹۰.۶۴  درصد مشاركت :  
 ۲۲۵۶۸۹  آراء ماخوذه :  
 ۲۴۹۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حمیدكریمی 
 ايلام 
 
احمدناصری گهر 
 مهران ودهلران 
 
 
 
   استان بوشهر
 
 
۸۳.۴۵  درصد مشاركت :  
 ۳۳۶۳۱۱  آراء ماخوذه :  
 ۴۰۳۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدخواجه پور 
 بوشهر،گناوه و دیلم 
 
خدانظرقاسمی 
 دشتستان 
 
عبداللهحاجیانی 
 دشتي و تنگستان 
 
 
 
   استان تهران
 
 
۵۵.۷۴  درصد مشاركت :  
 ۴۰۸۳۰۸۳  آراء ماخوذه :  
 ۷۳۲۵۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
غلامعباسآقا علیخانی 
 بوئین زهرا و آوج 
 
علیرضامحجوب 
 تهران 
 
نفیسهفیاض‌بخش 
 تهران 
 
علیعباسپور تهرانی‌فرد 
 تهران 
 
ابوالقاسمسرحدی‌زاده 
 تهران 
 
سیدمحموددعائی 
 تهران 
 
حسنروحانی 
 تهران 
 
حسنغفوری فرد 
 تهران 
 
سید علی اكبرابوترابی فرد 
 تهران 
 
سیدمحسنیحیوی 
 تهران 
 
محمد جواداردشیر لاریجانی 
 تهران 
 
سید رضااكرمی 
 تهران 
 
سید رضاتقوی 
 تهران 
 
قربانعلیدری نجف آبادی 
 تهران 
 
فاطمهرمضان زاده 
 تهران 
 
عباسشیبانی 
 تهران 
 
سیدشهاب الدینصدر 
 تهران 
 
فاطمهكروبی 
 تهران 
 
محسنمجتهدشبستری 
 تهران 
 
علیموحدی ساوجی 
 تهران 
 
مجیدانصاری 
 تهران 
 
داوددانش جعفری 
 تهران 
 
موسیزرگر 
 تهران 
 
سهیلاجلودارزاده 
 تهران 
 
محمدعلیموحدی كرمانی 
 تهران 
 
مرضیهوحیددستجردی 
 تهران 
 
فائزههاشمی بهرمانی 
 تهران 
 
عبداللهنوری 
 تهران 
 
منیرهنوبخت 
 تهران 
 
محمدرضاباهنر 
 تهران 
 
سیدمرتضینبوی 
 تهران 
 
علی اكبرناطق نوری 
 تهران 
 
سیدعلی اكبرموسوی حسینی 
 تهران 
 
سیداحمدرسولی‌نژاد 
 دماوند وفیروزه کوه 
 
جعفرگلباز 
 ساوجبلاغ ، طالقان و نظرآباد 
 
حسینعسگری 
 شهریار 
 
حسینزاجکانیها 
 قزوين 
 
سیدفتاحمرتضوی 
 قزوين 
 
محمدقمی 
 ورامین 
 
مصطفیاحمدیه 
 کرج 
 
 
 
   استان چهارمحال و بختياري
 
 
۷۷.۰۶  درصد مشاركت :  
 ۳۴۵۹۸۰  آراء ماخوذه :  
 ۴۴۹۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علیقنبری 
 اردل 
 
ابراهیمكریمی منجرموئی 
 بروجن و لردگان 
 
اصغررئیسی دهکردی 
 شهرکرد 
 
 
 
   استان خراسان
 
 
۷۱.۶۹  درصد مشاركت :  
 ۲۵۹۷۳۷۷  آراء ماخوذه :  
 ۳۶۲۳۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدرضانوروززاده 
 اسفراین 
 
رحمانقلیقلی زاده 
 بجنورد 
 
سیدابوالقاسمرضایی 
 بجنورد 
 
سیدعلیرضاعبادی 
 بيرجند و نهبندان 
 
سید محمدحسینی 
 تربت جام و تایباد 
 
محمدناصرتوسلی‌زاده 
 تربت حیدریه 
 
غلام‌حیدرابراهیم‌بای‌سلامی 
 خواف و رشتخوار 
 
حسنرزمیان مقدم 
 درگز 
 
سید علیرضاافقهی 
 سبزوار 
 
محمدرضاراه چمنی 
 سبزوار 
 
سیدعلیموسوی نسب 
 شیروان 
 
محمدعظیمی طرقدری 
 طرقبه و چناران 
 
سیدماشاءاللهشكیبی 
 فردوس وطبس 
 
محمد مهدیخزائی 
 فريمان 
 
موسیقربانی 
 قائنات 
 
محمدباقرذاكری 
 قوچان 
 
محمدرضاخباز 
 كاشمر 
 
مهدیمهدی زاده 
 گناباد 
 
مرضیهصدیقی 
 مشهد 
 
حمید رضاترقی 
 مشهد 
 
قدسیهسیدعلوی 
 مشهد 
 
سیدغلامرضاشیرازیان 
 مشهد 
 
محمدرضافاكر 
 مشهد 
 
علیمروی 
 نیشابور 
 
حسینانصاری راد 
 نیشابور 
 
 
 
   استان خوزستان
 
 
۷۳  درصد مشاركت :  
 ۱۳۹۵۷۴۷  آراء ماخوذه :  
 ۱۹۱۲۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
عبداللهكعبی 
 آبادان 
 
ایرجصفاتی دزفولی 
 آبادان 
 
عبدالزهراحریزاوی 
 آبادان 
 
فرامندهاشمی زاده 
 اهواز 
 
سیدمحمدرضاموالی زاده 
 اهواز 
 
امینبیانك 
 اهواز 
 
سیدعباسموسوی 
 ايذه 
 
لطف اللهزارعی قنواتی 
 بهبهان 
 
مصطفیمطورزاده 
 خرمشهر 
 
مهدی رضادرویش زاده 
 دزفول 
 
جاسمجادری 
 دشت آزادگان 
 
محمد رضابهمنی 
 رامهرمز و رامشير 
 
عیسیمقدمی‌زاد 
 شادگان 
 
سیدجاسمساعدی 
 شوش و انديمشك 
 
محمدعلیشیخ 
 شوشتر 
 
كمالدانشیار 
 ماهشهر 
 
امیدواررضایی میرقائد 
 مسجدسليمان 
 
 
 
   استان زنجان
 
 
۷۹.۴۱  درصد مشاركت :  
 ۴۷۴۸۵۸  آراء ماخوذه :  
 ۵۹۸۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدمهدوی‌ابهری 
 ابهر 
 
رجبرحمانی (رحمنی) 
 تاکستان 
 
سیدمحمدعلیموسوی 
 خدابنده 
 
جوادباقرزاده 
 زنجان 
 
غلامحسینجلیل خانی 
 زنجان 
 
رضاعبداللهی 
 ماه‌نشان 
 
 
 
   استان سمنان
 
 
۸۸.۵۷  درصد مشاركت :  
 ۲۶۲۱۷۷  آراء ماخوذه :  
 ۲۹۶۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حسنسبحانی 
 دامغان 
 
سیدطاهرطاهری 
 سمنان 
 
علی اصغراحمدی 
 شاهرود 
 
عباسجندقی 
 گرمسار 
 
 
 
   استان سيستان و بلوچستان
 
 
۶۲.۷۹  درصد مشاركت :  
 ۵۱۹۸۸۴  آراء ماخوذه :  
 ۸۲۸۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
خدابخشرئیسی 
 ایرانشهر 
 
محمدشریففتوحی 
 چابهار 
 
خدابخشكردتمندانی 
 خاش 
 
غلامرضااشرافی 
 زابل 
 
عباسمیرحسینی 
 زابل 
 
عباسعلینورا 
 زاهدان 
 
عبدالعزیزدولتی بخشان 
 سراوان 
 
 
 
   استان فارس
 
 
۷۵.۶۷  درصد مشاركت :  
 ۱۵۸۹۰۹۵  آراء ماخوذه :  
 ۲۱۰۰۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سید محمد حسیندانا 
 آباده 
 
محمدسقائی 
 استهبان و نی ریز 
 
خدادادقبادی 
 اقلید 
 
محمد مهدیشجاعی فرد 
 جهرم 
 
عبدالمحمدرستاد 
 داراب 
 
سید ابوفاضلرضوی اردکانی 
 سپیدان 
 
مصطفیزارعی 
 سروستان 
 
علیسهرابی 
 شیراز 
 
محمد مهدیقهرمانی 
 شیراز 
 
احمدنجابت 
 شیراز 
 
محمدرضامجیدی 
 فسا 
 
سهراببهلولی قشقائی 
 فيروزآباد 
 
محمدحسیننخبه الفقهایی 
 لارستان 
 
سید محمودعلوی 
 لامرد 
 
حبیب اللهرشیدی کوچی 
 مرودشت 
 
فریبرزانصاری 
 ممسنی 
 
غلامحسیننوذری 
 کازرون 
 
 
 
   استان كردستان
 
 
۷۷.۰۶  درصد مشاركت :  
 ۵۶۴۸۷۷  آراء ماخوذه :  
 ۷۳۳۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
مرتضیزرین گل 
 بیجار و گروس 
 
علینعمت زاده 
 سقز و بانه 
 
سیدمعروفصمدی 
 سنندج 
 
بهاءالدینادب 
 سنندج 
 
عزت اللهنوری 
 قروه 
 
عبداللهقاسمی پور 
 مريوان 
 
 
 
   استان كرمان
 
 
۸۰.۴۹  درصد مشاركت :  
 ۸۹۹۱۰۷  آراء ماخوذه :  
 ۱۱۱۷۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدپیش‌بین 
 بافت 
 
مجیددبستانی 
 بم 
 
علیزادسر 
 جيرفت 
 
سید محمدحسینی 
 رفسنجان 
 
سید محمد رضاجعفری 
 زرند 
 
سیدمحمدهاشمی 
 سيرجان 
 
سیدمصطفیهاشمی ریسه 
 شهر بابک 
 
سیدحسینمرعشی 
 كرمان 
 
اسداللهرضوی 
 كرمان 
 
غلامرضامعتمدی نیا 
 كهنوج 
 
 
 
   استان كرمانشاه
 
 
۷۵.۹۲  درصد مشاركت :  
 ۷۴۵۵۷۸  آراء ماخوذه :  
 ۹۸۲۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ایرججمشید نژاد 
 اسلام آباد غرب 
 
محمد رئوفقادری 
 پاوه، جوانرود و ثلاث باباجانی 
 
قدرتعلیحشمتیان 
 سنقر وكليايي 
 
همتبیگمرادی 
 قصرشيرين 
 
قدرت‌اللهنظری‌‌نیا 
 كنگاور 
 
ابراهیمعزیزی 
 کرمانشاه 
 
منوچهربهنیا 
 کرمانشاه 
 
سیدمجتبیموسوی اجاق 
 کرمانشاه 
 
 
 
   استان كهكيلويه و بويراحمد
 
 
۹۶.۱۶  درصد مشاركت :  
 ۲۷۲۱۲۷  آراء ماخوذه :  
 ۲۸۳۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدحاجی محمدموحد 
 گچساران 
 
سیدباقرموسوی جهان‌آباد 
 ياسوج 
 
 
 
   استان گيلان
 
 
۸۲.۱۳  درصد مشاركت :  
 ۱۱۶۹۴۸۷  آراء ماخوذه :  
 ۱۴۲۴۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
شاپورمرحبا 
 آستارا 
 
حسنشاخصی 
 آستانه اشرفیه 
 
عبدالغفارشجاع 
 بندر انزلی 
 
بهمنمحمدیاری 
 تالش 
 
الیاسحضرتی 
 رشت 
 
احمدرمضانپور نرگسی 
 رشت 
 
محمدباقرنوبخت حقیقی 
 رشت 
 
فرامرزگلشنی 
 رودبار 
 
محمد مهدیرهبری املشی 
 رودسر 
 
قاسمرمضانپورنرگسی 
 صومعه سرا 
 
ناصرعاشوری قلعه‌رودخانی 
 فومن وشفت 
 
كاملخیرخواه 
 لاهيجان 
 
حسندهگان 
 لنگرود 
 
 
 
   استان لرستان
 
 
۸۰.۶۲  درصد مشاركت :  
 ۶۷۸۸۵۱  آراء ماخوذه :  
 ۸۴۲۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدابراهیممداحی 
 الیگودرز 
 
هادیخاتمی 
 بروجرد 
 
سیدمحمدمهدیشاهرخی 
 پلدختر 
 
عبدالرضاسپهوند 
 خرم آباد 
 
كورشفولادی 
 خرم آباد 
 
غلامرضاعبدالوند 
 دورود وازنا 
 
علیآل كاظمی 
 سلسله و دلفان 
 
اسماعیلدوستی 
 کوهدشت 
 
 
 
   استان مازندران
 
 
۸۳.۶۹  درصد مشاركت :  
 ۱۹۹۱۸۸۳  آراء ماخوذه :  
 ۲۳۸۰۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
عنایت اللهتورنگ 
 آمل 
 
حسینعلیقاسم‌زاده 
 بابل 
 
مقدادنجف‌نژاد 
 بابلسر و بندپي 
 
محمدمجدآرا 
 بابلسر و بندپي 
 
محمدحسنجمشیدی اردشیری 
 بهشهر 
 
جعفرقلیراهب 
 تنکابن و رامسر 
 
سید محمودحسینی واعظ 
 راميان 
 
ابوالقاسمروحی سرخكلائی 
 ساری 
 
علی اصغریوسف نژاد 
 ساری 
 
عین اللهعلاء 
 علی آباد کتول 
 
علیمعلمی 
 قائم شهر ،سوادکوه و جویبار 
 
عزت اللهاكبری تالارپشتی 
 قائمشهر 
 
عباسمحمدی 
 كردكوي 
 
قربانعلیقندهاری 
 گرگان 
 
معمیهلاكو 
 گنبد کاووس 
 
عباسعلیكرامتلو 
 مينودشت 
 
احمدناطق نوری 
 نور و محمود آباد 
 
یداللهطاهرنژاد 
 نوشهر 
 
 
 
   استان مركزي
 
 
۷۲.۷  درصد مشاركت :  
 ۵۳۲۸۷۹  آراء ماخوذه :  
 ۷۳۳۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدحسینشریفی 
 اراك 
 
غضنفرعیدی گل تپه ای 
 اراك 
 
بهمناخوان 
 تفرش ،آشتیان و فراهان 
 
سیدمحمد علیقریشی 
 خمین 
 
محمدنبوتی 
 ساوه 
 
محمودآستانه 
 شازند 
 
علی‌اصغرهادی‌زاده 
 محلات و دلیجان 
 
 
 
   استان هرمزگان
 
 
۶۶.۶۱  درصد مشاركت :  
 ۳۷۲۳۴۵  آراء ماخوذه :  
 ۵۵۹۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدرضایی سردره 
 بندرعباس 
 
عباسعباسی 
 بندرعباس 
 
سیدعبداللهحسینی 
 بندرلنگه 
 
سید علیمیرخلیلی 
 ميناب 
 
 
 
   استان همدان
 
 
۷۳.۲۲  درصد مشاركت :  
 ۷۱۶۰۸۷  آراء ماخوذه :  
 ۹۷۸۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ذبیح‌اللهصفائی 
 اسد آباد 
 
علییعقوبی 
 بهار و کبودرآهنگ 
 
مرتضیفضلعلی 
 تویسرکان 
 
محمدمهدیمفتح 
 رزن 
 
حسن‌رضازمانی‌فر 
 ملایر 
 
الههراستگو 
 ملایر 
 
محمدرضاعلی حسینی عباسی 
 نهاوند 
 
حمیدرضاحاجی‌بابایی 
 همدان 
 
مرضیهحدیدچی (دباغ) 
 همدان 
 
 
 
   استان يزد
 
 
۷۰.۴  درصد مشاركت :  
 ۳۲۱۷۴۱  آراء ماخوذه :  
 ۴۵۷۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سید اکبرحسینی نژاد 
 اردکان 
 
سیدمحمدتقیمحصل همدانی 
 تفت 
 
سیدعباسپاك‌نژاد 
 يزد 
 
 
 
   استان اقليت‌هاي ديني
 
 
  درصد مشاركت :  
 ۵۴۳۷۳  آراء ماخوذه :  
   واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
منوچهرالیاسی 
 اقليت ديني كليميان 
 
پرویزروانی 
 اقليت‌ ديني زرتشتيان ايران 
 
شمشونمقصودپور 
 مسحیان آشوری و کلدانی 
 
آرطاواسباغومیان 
 مسحیان ارامنه جنوب کشور 
 
وارطانوارتانیان 
 مسحیان ارامنه شمال کشور 
--------------------------------------------------------------------------------
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در دوره  چهارم
 
 
 آذربايجان شرقي - آذربايجان غربي - اردبيل - اصفهان - ايلام - بوشهر - تهران - چهارمحال و بختياري 
  خراسان جنوبی - خراسان رضوی - خراسان شمالی - خوزستان - زنجان - سمنان - سيستان و بلوچستان  
  فارس - قزوين - قم - كردستان - كرمان - كرمانشاه - كهكيلويه و بويراحمد - گلستان - گيلان - لرستان  
  مازندران - مركزی - هرمزگان - همدان - يزد - اقليت‌هاي دينی  
 
 
   استان آذربايجان شرقي
 
 
۵۷.۳۴  درصد مشاركت :  
 ۱۰۹۱۹۳۷  آراء ماخوذه :  
 ۱۹۰۴۳۴۲  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
حسننوعی‌اقدم 
 اردبيل 
 
علی‌محمدغریبانی 
 اردبيل 
 
میرنقیقاضی‌پور 
 اردبيل 
 
ولی اللهاحمدی زاد سرای 
 اهر 
 
محمداسماعیلدلبری 
 بستان‌آباد 
 
رسولصدیقی بنابی 
 بناب و ملكان 
 
سیدجوادانگجی 
 تبريز 
 
محمدعلیسبحان‌اللهی 
 تبريز 
 
محمدعلی‌نژاد ساریخانی 
 تبريز 
 
اسماعیلجبارزاده 
 تبريز 
 
فخرتاجامیرشقاقی 
 تبريز 
 
فاطمههمایون‌مقدم 
 تبريز 
 
سیدمطهركاظمی 
 خلخال 
 
فیروزاحمدی 
 دشت مغان 
 
محمودروح‌بخش مهربان 
 سراب و مهربان 
 
حسنامین‌لو 
 شبستر 
 
خانعلیپورقربان 
 كليبر 
 
سیدمصطفیسیدهاشمی 
 مراغه وعجب شیر 
 
ابراهیمصراف 
 مرند 
 
احمدهمتی 
 مشکین شهر 
 
محسنرائی 
 مياندوآب 
 
سیدحسینهاشمی 
 میانه 
 
جمشیدقنبری ممان 
 میانه 
 
غفاراسماعیلی 
 هشترود 
 
گل‌محمدالیاسی 
 ورزقان 
 
 
 
   استان آذربايجان غربي
 
 
۵۸.۳۲  درصد مشاركت :  
 ۷۳۹۹۶۳  آراء ماخوذه :  
 ۱۲۶۸۷۵۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علیكامیار 
 ارومیه 
 
نصرتصمدزاده 
 ارومیه 
 
بیت‌اللهجعفری‌لور 
 ارومیه 
 
احمدطه 
 بوکان 
 
محمدكریمیان 
 پیرانشهروسردشت 
 
كاملعابدین زاده 
 خوی 
 
فتح‌اللهرضائی درشكی 
 سلماس 
 
محمدعباسپور 
 ماكو 
 
عبدالرحیمنوربخش 
 مهاباد 
 
جلالرسولی 
 مياندوآب 
 
رسولپورزمان 
 نقده،اشنویه 
 
 
 
   استان اردبيل
 
 
۶۸.۲۶  درصد مشاركت :  
 ۴۱۲۲۸۰  آراء ماخوذه :  
 ۶۰۳۹۴۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
 
 
   استان اصفهان
 
 
۴۹.۴  درصد مشاركت :  
 ۱۱۲۷۰۱۴  آراء ماخوذه :  
 ۲۲۸۱۳۲۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدیوسفطباطبائی‌نژاد 
 اردستان 
 
مهدیاژه‌ای 
 اصفهان 
 
سیداكبرپرورش 
 اصفهان 
 
محمدكریمشهرزاد 
 اصفهان 
 
حسنكامران دستجردی 
 اصفهان 
 
احمدسالك كاشانی 
 اصفهان 
 
محمدرضاناصری ‌دولت‌آبادی 
 برخوارومیمه 
 
سیدمحمداحمدی فروشانی 
 خمینی شهر 
 
محمودعطاءزاده 
 سمیرم 
 
سیدمجتبیهاشمی 
 شهرضا 
 
اسداللهكیان‌ارثی 
 فريدن و فريدونشهر 
 
حسینكیانی فلاورجانی 
 فلاورجان 
 
محمودجمالی 
 كاشان 
 
مرتضیشایسته 
 گلپایگان و خوانسار 
 
محسنكوهكن 
 لنجان و مباركه 
 
سیدابوالفضلرضوی 
 نائین 
 
حسنمختاری 
 نجف‌آباد 
 
مسعودكریمپور نطنزی 
 نطنز 
 
 
 
   استان ايلام
 
 
۷۸.۱۶  درصد مشاركت :  
 ۱۷۸۵۹۲  آراء ماخوذه :  
 ۲۲۸۴۹۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدحشمتموسوی 
 ايلام 
 
محمدحسنی 
 دهلران 
 
 
 
   استان بوشهر
 
 
۵۶.۵۶  درصد مشاركت :  
 ۲۲۶۰۷۵  آراء ماخوذه :  
 ۳۹۹۷۰۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدخواجه پور 
 بوشهر و گناوه 
 
غلامرضارازقی 
 دشتستان 
 
سیدكمال‌الدینشهریاری 
 دشتي، تنگستان، دير و كنگان 
 
 
 
   استان تهران
 
 
۳۹.۳۵  درصد مشاركت :  
 ۲۵۲۸۴۵۵  آراء ماخوذه :  
 ۶۴۲۵۳۴۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمحموددعائی 
 تهران 
 
سیدعلی اكبرموسوی حسینی 
 تهران 
 
علی اكبرناطق نوری 
 تهران 
 
سیدمرتضینبوی 
 تهران 
 
منیرهنوبخت 
 تهران 
 
مرضیهوحیددستجردی 
 تهران 
 
علیعباسپور تهرانی‌فرد 
 تهران 
 
نفیسهفیاض‌بخش 
 تهران 
 
محمدعلیموحدی كرمانی 
 تهران 
 
سید رضاتقوی 
 تهران 
 
سیدمحسنیحیوی 
 تهران 
 
سید علی اكبرابوترابی فرد 
 تهران 
 
سعیدرجائی‌خراسانی 
 تهران 
 
محمد جواداردشیر لاریجانی 
 تهران 
 
علیموحدی ساوجی 
 تهران 
 
قربانعلیدری نجف آبادی 
 تهران 
 
محمدهاشمرهبری 
 تهران 
 
حسنروحانی 
 تهران 
 
مریمزعفرانی بهروز (بهروزی) 
 تهران 
 
پروینسلیحی 
 تهران 
 
سیدعلیغیوری نجف‌آبادی 
 تهران 
 
سیدعلی‌نقیسیدخاموشی 
 تهران 
 
محمدكاظمسیفیان 
 تهران 
 
عباسشیبانی 
 تهران 
 
محمودصابر همیشگی 
 تهران 
 
محسنمجتهدشبستری 
 تهران 
 
سیدشهاب الدینصدر 
 تهران 
 
محمدرضاباهنر 
 تهران 
 
عباسعلیعمیدزنجانی 
 تهران 
 
حبیب‌اللهعسكراولادی‌مسلمان 
 تهران 
 
سیداحمدرسولی‌نژاد 
 دماوند وفیروزه کوه 
 
مفیدكیائی‌نژاد 
 ساوجبلاغ و طالقان 
 
حسنقشقاوی 
 شهريار و رباط‌كريم 
 
حسینایرانی 
 قم 
 
محمدعلیشرعی 
 قم 
 
محمدقمی 
 ورامین 
 
عباسعلیزالی 
 کرج 
 
 
 
   استان چهارمحال و بختياري
 
 
۸۲.۳۱  درصد مشاركت :  
 ۳۲۶۸۷۱  آراء ماخوذه :  
 ۳۹۷۱۰۳  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
علییوسف‌پور 
 اردل 
 
ابوالقاسمعلوی فردانبه 
 بروجن و لردگان 
 
علیمبینی‌دهكردی 
 شهرکرد 
 
 
 
   استان خراسان
 
 
۵۷.۲۱  درصد مشاركت :  
 ۱۹۹۱۳۲۸  آراء ماخوذه :  
 ۳۴۸۱۰۰۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدرضانوروززاده 
 اسفراین 
 
سیدابوالقاسمحسینی 
 بجنورد 
 
سیدابوالقاسمرضایی 
 بجنورد 
 
سیدمحمدحسینزینلی 
 بيرجند و نهبندان 
 
سید محمدحسینی 
 تربت جام و تایباد 
 
محمدناصرتوسلی‌زاده 
 تربت حیدریه 
 
حبیب‌اللهحبیبی 
 خواف و رشتخوار 
 
سیداحمدپیرزاده 
 درگز 
 
علی‌اصغرباغانی 
 سبزوار 
 
محمدرضاراه چمنی 
 سبزوار 
 
عبدالرضارحمانی فضلی 
 شیروان 
 
احمدمرادی 
 طرقبه و چناران 
 
محمدرضاتوسلی 
 فردوس وطبس 
 
محمد مهدیخزائی 
 فريمان 
 
حسینامینی 
 قائنات 
 
جعفرابراهیمی‌نژاد 
 قوچان 
 
محمدرضاخباز 
 كاشمر 
 
مهدیمهدی زاده 
 گناباد 
 
قدسیهسیدعلوی 
 مشهد 
 
محمدهادیعبدخدایی 
 مشهد 
 
سیدهاشمبنی‌هاشمی 
 مشهد 
 
غلامرضاانصاری 
 مشهد 
 
سیدحسینفتاحی‌معصوم 
 مشهد 
 
علیمروی 
 نیشابور 
 
حسنسبحانی‌نیا 
 نیشابور 
 
 
 
   استان خوزستان
 
 
۷۱.۴۴  درصد مشاركت :  
 ۱۰۵۴۴۷۲  آراء ماخوذه :  
 ۱۴۷۵۹۴۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
عبدالحسنمقتدائی 
 آبادان 
 
سیدیونسموسوی 
 آبادان 
 
محمدسعیدانصاری 
 آبادان 
 
سیداحمدموسوی 
 اهواز 
 
سیدمحمدرضاموالی زاده 
 اهواز 
 
علیمطوری 
 اهواز 
 
یاورصالحی 
 ايذه 
 
كمالدانشیار 
 بندر ماهشهر 
 
لطف اللهزارعی قنواتی 
 بهبهان 
 
یونسمحمدی 
 خرمشهر 
 
علیرضاصدرا 
 دزفول 
 
جاسمجادری 
 دشت آزادگان 
 
محمد رضابهمنی 
 رامهرمز و رامشير 
 
عیسیمقدمی‌زاد 
 شادگان 
 
سیدجاسمساعدی 
 شوش و انديمشك 
 
ذبیح‌اللهكریمی 
 شوشتر 
 
ناصرسهرابی 
 مسجدسليمان 
 
 
 
   استان زنجان
 
 
۶۷.۲  درصد مشاركت :  
 ۶۴۹۹۶۳  آراء ماخوذه :  
 ۹۶۷۲۳۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدفاضلامیرجهانی 
 ابهر 
 
مجیدنادری 
 بوئین زهرا و آوج 
 
رجبرحمانی (رحمنی) 
 تاکستان 
 
سیدمحمدعلیموسوی 
 خدابنده 
 
احمدحكیمی‌پور 
 زنجان 
 
مصطفیناصری 
 زنجان ،طارم علیا 
 
سیداحمدنصری 
 قزوين 
 
سیدفتاحمرتضوی 
 قزوين 
 
رضاعبداللهی 
 ماه‌نشان 
 
 
 
   استان سمنان
 
 
۷۱۴.۹۵  درصد مشاركت :  
 ۲۱۲۹۳۳  آراء ماخوذه :  
 ۲۹۷۸۳  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
ابوالفضلحسن‌بیگی 
 دامغان 
 
سید رضااكرمی 
 سمنان 
 
سیدحسینحسینی شاهرودی (چیت‌ساز محمدی) 
 شاهرود 
 
سیدمحمدموسوی‌شاهرودی 
 شاهرود 
 
ابوالفضلربیعی 
 گرمسار 
 
 
 
   استان سيستان و بلوچستان
 
 
۵۳.۲۱  درصد مشاركت :  
 ۳۸۸۱۴۰  آراء ماخوذه :  
 ۷۲۹۴۸۳  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
نورمحمدربوشه 
 ایرانشهر 
 
عبدالغفورایران‌نژاد 
 چابهار 
 
اخترمحمدكهرازهی 
 خاش 
 
عباسمیرحسینی 
 زابل 
 
سیدحسن‌آقاحسینی طباطبایی 
 زابل 
 
مددآذركیش 
 زاهدان 
 
فخرالدینرضازهی 
 سراوان 
 
 
 
   استان فارس
 
 
۵۹.۷  درصد مشاركت :  
 ۱۲۵۹۷۶۸  آراء ماخوذه :  
 ۲۱۱۰۱۶۷  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سید محمد حسیندانا 
 آباده 
 
خلیلدادور 
 استهبان و نی ریز 
 
احمدنیك‌فر 
 اقلید 
 
محمد مهدیشجاعی فرد 
 جهرم 
 
حسینرشیدی 
 داراب 
 
سید ابوفاضلرضوی اردکانی 
 سپیدان 
 
اسماعیلنوروزی 
 سروستان و كربال 
 
احمدنجابت 
 شیراز 
 
قاسمشعله‌سعدی 
 شیراز 
 
كریمزارع 
 شیراز 
 
محمدرضامجیدی 
 فسا 
 
خداكرمجلالی 
 فيروزآباد 
 
محمدحسیننخبه الفقهایی 
 لارستان 
 
سید محمودعلوی 
 لامرد 
 
حبیب اللهرشیدی کوچی 
 مرودشت 
 
جلیلرشیدی‌كوچی 
 مرودشت 
 
رضاقلیاللهیاری 
 ممسنی 
 
غلامحسیننوذری 
 کازرون 
 
 
 
   استان كردستان
 
 
۷۱.۳۵  درصد مشاركت :  
 ۴۵۷۸۵۵  آراء ماخوذه :  
 ۶۴۱۷۳۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدعلیمقنیان 
 بیجار و گروس 
 
محمدعلیپرتوی 
 سقز و بانه 
 
محمدرضارحیمی 
 سنندج 
 
سیدمعروفصمدی 
 سنندج 
 
عبدالكریماحمدنژاد 
 سنندج 
 
سیدمسعودحسینی 
 قروه 
 
محمدعلیكریمی 
 مريوان 
 
علیبوالفتح 
 ملاوي 
 
 
 
   استان كرمان
 
 
۶۳.۷  درصد مشاركت :  
 ۶۴۲۷۶۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۰۰۹۰۰۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
احمدپیش‌بین 
 بافت 
 
مجیددبستانی 
 بم 
 
علیزادسر 
 جيرفت 
 
حسینهاشمیان 
 رفسنجان 
 
علیمطهری 
 زرند 
 
سیداحمدحسینی زیدآبادی 
 سيرجان 
 
منصورسلیمانی میمندی 
 شهر بابک 
 
اسداللهرضوی 
 كرمان 
 
سیدمحمدباقرمهدوی خانوكی 
 كرمان 
 
غلامرضامعتمدی نیا 
 كهنوج 
 
 
 
   استان كرمانشاه
 
 
۶۳.۲۱  درصد مشاركت :  
 ۵۹۱۶۴۹  آراء ماخوذه :  
 ۹۳۵۹۹۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
اماننریمانی 
 اسلام آباد غرب 
 
سیدفتح‌اللهحسینی 
 پاوه و اورامانات 
 
براتعلیمحمدی‌فر 
 سنقر وكليايي 
 
علی‌میركرمی 
 قصر شیرین ،سرپل ذهاب و گیلانغرب 
 
حسنسلیمانی 
 كنگاور 
 
اسماعیلططری 
 کرمانشاه 
 
اختردرخشنده 
 کرمانشاه 
 
سیدآیت‌اللهموسوی‌اجاق 
 کرمانشاه 
 
 
 
   استان كهكيلويه و بويراحمد
 
 
۸۶.۶۲  درصد مشاركت :  
 ۲۱۷۵۵۹  آراء ماخوذه :  
 ۲۵۱۱۶۶  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمسعودحسینی 
 بويراحمد 
 
سیدحاجی محمدموحد 
 گچساران و كهكيلويه 
 
 
 
   استان گيلان
 
 
۶۲.۸۱  درصد مشاركت :  
 ۹۱۴۱۱۱  آراء ماخوذه :  
 ۱۴۵۵۳۲۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
شاپورمرحبا 
 آستارا 
 
حسنشاخصی 
 آستانه اشرفیه 
 
عبدالغفارشجاع 
 بندر انزلی 
 
سیدمجتبیعرفانی 
 تالش 
 
الیاسحضرتی 
 رشت 
 
احمدنصرتی‌راد 
 رشت 
 
محمدباقرنوبخت حقیقی 
 رشت 
 
فرامرزگلشنی 
 رودبار 
 
محمد مهدیرهبری املشی 
 رودسر 
 
قاسمرمضانپورنرگسی 
 صومعه سرا 
 
محمدرضاشفیعی كاس‌احمدانی 
 فومن 
 
بهرامیعقوبی 
 لاهيجان 
 
پرویزصیقلی كومله 
 لنگرود 
 
 
 
   استان لرستان
 
 
۶۸.۶۲  درصد مشاركت :  
 ۵۵۹۹۵۳  آراء ماخوذه :  
 ۸۱۶۰۳۱  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدحسنقلی 
 الیگودرز 
 
هادیخاتمی 
 بروجرد 
 
اكبرفرید 
 خرم آباد 
 
سیدمحمدصالحطاهری خرم‌آبادی 
 خرم آباد 
 
محمدمحمدی 
 دلفان و الشتر 
 
جهانشاهصدیق 
 دورود وازنا 
 
علیامامی‌راد 
 كوهدشت و چگني 
 
 
 
   استان مازندران
 
 
۶۹.۵۲  درصد مشاركت :  
 ۱۵۹۱۳۷۰  آراء ماخوذه :  
 ۲۲۸۹۲۴۰  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیدمحمودكاظم دینان 
 آمل 
 
محسننریمان 
 بابل 
 
محمدمجدآرا 
 بابلسر و بندپي 
 
محمدحسنجمشیدی اردشیری 
 بهشهر 
 
ابوالفتحنیكنام 
 تنکابن و رامسر 
 
معمیهلاكو 
 راميان 
 
سیدحسنشجاعی كیاسری 
 ساری 
 
عزت‌اللهدامادی 
 ساری 
 
سیدجوادحسینی 
 علی آباد کتول 
 
عسكریفقیه علی‌آبادی 
 قائم‌شهر و سوادكوه 
 
صالحروحانی‌زاده 
 قائم‌شهر و سوادكوه 
 
محمدقاسمكیا 
 كردكوي و تركمن 
 
سیدمحمدحسنعلوی‌حسینی 
 گرگان 
 
اتركطیار 
 گنبد کاووس 
 
عبدالله‌ثانیسعیدی 
 مينودشت 
 
احمدناطق نوری 
 نور و محمود آباد 
 
سیدفرج‌اللهافرازیده 
 نوشهر 
 
 
 
   استان مركزي
 
 
۶۴.۹۵  درصد مشاركت :  
 ۴۵۶۱۶۶  آراء ماخوذه :  
 ۷۰۲۲۹۸  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدرضامقدم‌فیروز 
 اراك 
 
سیدحسینشریفی 
 اراك 
 
علیدانش‌منفرد 
 تفرش و آشتيان 
 
محمدباقرتوكلی 
 خمین 
 
محمدنبوتی 
 ساوه 
 
محمودآستانه 
 سربند و شازند 
 
سیدمصطفیروحانی 
 محلات و دلیجان 
 
 
 
   استان هرمزگان
 
 
۶۰.۳۴  درصد مشاركت :  
 ۲۸۴۲۶۴  آراء ماخوذه :  
 ۴۷۱۱۲۹  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدرضایی سردره 
 بندرعباس 
 
غلامعباسزائری 
 بندرعباس 
 
عباسعباسی 
 بندرعباس 
 
سیدعبداللهحسینی 
 بندرلنگه 
 
سید علیمیرخلیلی 
 ميناب 
 
 
 
   استان همدان
 
 
۶۰.۷۱  درصد مشاركت :  
 ۵۶۴۵۴۸  آراء ماخوذه :  
 ۹۲۹۹۵۴  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
محمدباقربهرامی 
 اسد آباد 
 
علییعقوبی 
 بهار و کبودرآهنگ 
 
سیدمحمدنقبائی 
 تویسرکان 
 
محمدمهدیمفتح 
 رزن 
 
عبداللهنوروزی 
 ملایر 
 
سیدكاظممیرولد 
 ملایر 
 
احمدزمانیان 
 نهاوند 
 
احمدحبیبیان 
 همدان 
 
سیدجلالساداتیان 
 همدان 
 
 
 
   استان يزد
 
 
۶۳.۵۶  درصد مشاركت :  
 ۲۵۱۰۹۹  آراء ماخوذه :  
 ۳۹۵۰۵۵  واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
سیداسماعیلداودی شمسی 
 اردكان و ميبد 
 
سیدمحمدتقیمحصل همدانی 
 تفت 
 
سیدعباسپاك‌نژاد 
 يزد 
 
 
 
   استان اقليت‌هاي ديني
 
 
  درصد مشاركت :  
 ۴۷۹۱۶  آراء ماخوذه :  
   واجدين شرايط :  
 
 
نام و نام خانوادگی  
 حوزه انتخابيه  
 
كورسكیوانی 
 اقليت ديني كليميان 
 
پرویزروانی 
 اقليت‌ ديني زرتشتيان ايران 
 
شمشونمقصودپور 
 مسحیان آشوری و کلدانی 
 
آرطاواسباغومیان 
 مسحیان ارامنه جنوب کشور 
 
وارطانوارتانیان 
 مسحیان ارامنه شمال کشور  
 تاريخ : چهارشنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۶ | 7:19 | نویسنده : سرویس سیاسی و حوادث |